วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


สวัสดีครับ
ผมชื่อ นายทัศนัย ชราศรี ชื่อเล่นแบงค์ครับ คบ.2 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา554144095 ปี2
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น